Historie

Až do roku 1494 byli jedinými osadníky ostrova Indiáni z Jižní Ameriky, kteří na něm žili poklidným a prostým životem. Změnou nejen pro ně, bylo objevení Jamajky Kryštofem Kolumbem. Roku 1510 Španělé postavili na severním pobřeží ostrova osadu Sevilla Nueva. Později, v roce 1534, na severozápadě od dnešního Kingstonu osadu Spanish Town. Toto město se opakovaně stávalo terčem Britských útoků a bylo zpustošeno.

Roku 1655 se o ovládnutí ostrovu pokusilo patnáct lodí britské lodní flotily, kterým se podařilo bez větších obtíží zabrat Spanish Town. Po pěti letech nátlaků se Britům podařilo vyhnat i poslední Španěly a obsadit Jamajku. Nový kolonizátoři, které se podařilo přilákat vidinou bezplatné půdy, zakládali rozsáhlé plantáže cukrové třtiny. Během britské nadvlády se z Jamajky, v průběhu dvou set let, stal jeden z největších producentů cukru. Tento úspěch zdejších plantážníků si však vyžádal vysokou daň v podobě nehumánního a krutého otrokářství.

Moře na Jamajce láká ke koupání a potápění
Moře na Jamajce láká ke koupání a potápění

V roce 1834 došlo i přes námitky antilské zájmové skupiny ke zrušení otroctví. Tento fakt vedl k poklesu produkce cukrové třtiny a přerozdělování půdy mezi otroky. Záhy na to plantážníci přišli s novou pracovní silou v podobě indických pracovníků. Zákon o cukrové dani, schválený britskou vládou roku 1846, znamenal další otřes pro jamajskou produkci cukru.

Po těchto událostech následoval hospodářský pokles, došlo k zavádění nových daní, rušení plantáží po celé zemi, nezaměstnanost dosahovala nežádoucích čísel, mzdové podmínky rapidně klesaly. To všechno vyústilo k několika vzpourám, přičemž nejvážnější propukla v roce 1865. Proti vzbouřencům byla povolána armáda a bylo zabito na 437 lidí, tisíce dalších bylo mučeno. Celý ostrov a Velká Británie byli zděšeni. Byla provedena opatření a lidé odpovědní za masakr byli odvoláni. V roce následujícím, 1866, se Jamajka stala korunní kolonií Velké Británie.

Úspěchy začaly přicházet na počátku dvacátého století, tyto však byly bohužel utlumeny velkou ekonomickou krizí, která zasáhla celý svět. Dalšího rozkvětu se ostrov dočkal díky turistickému ruchu. Ten se na Jamajce začal rozmáchat ve 40. letech minulého století, kdy se ostrov stal známější a oblíbenější u amerických a britských turistů.

Dne 6. srpna 1962 se z Jamajky stal nezávislý stát a s nezávislostí přicházely další úspěchy a prosperita. Nejdůležitějšími složkami růstu ekonomiky této země od té doby, až do dnešních dnů, tvoří turistický ruch, těžba bauxitu a zemědělství.